poniedziałek, 20 maj 2024

B Biznes i ekonomia

W jaki sposób wykorzystać pomoc przy projektach unijnych

Celowość wniosku

Zgodnie z przepisami prawnymi wniosek o dofinansowanie może dostarczyć właściwie każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych znajdują się instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, przedsiębiorstwa niezależnie od zakresu i typu działalności i wszelkie pozostałe instytucje poza administracją publiczną. Przeważnie właściwa instytucja oznajmia nabór wniosków do ustalonego projektu. Dofinansowanie z funduszy unijnych można zdobyć między innymi na wsparcie rozwoju firmy, rewitalizację terenów, badania, cyfryzację, edukację .

Wniosek o dotacje musi być przygotowany poprawnie w stosunku do wymogów formalnych. Niewątpliwie fundamentalnym oparciem dla poprawności zwracania się o dotację musi być zasadność celu związanego z działaniem firmy. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest nieodzowne, powinno się wskazać należyty projekt, który będzie określał formę działalności aplikanta.

Określenie etapów projektu musi być integralną częścią wniosku. Warto zaznajomić się gruntownie z opisem i wymaganiami projektu, gdyż owocne zaakceptowanie aplikacji o dotację nie oznacza pomyślnej realizacji wskazówek projektu. Bowiem to na beneficjencie ciąży obowiązek prowadzenia kompletnej wymaganej dokumentacji i respektowania opisanych procedur.

Po parafowaniu umowy o dofinansowanie tak właściwie wówczas zaczyna się najtrudniejszy etap. Właściwa realizacja wytycznych przynależnych do projektu przede wszystkim polega na na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród wymogów znajduje zalicza się również dokładne rozliczenie wydatków. W sytuacji nierzetelnej dokumentacji, nie osiągnięcia wytycznych powiązanych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. Dlatego dla przedsiębiorcy, który chce prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt bardzo korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Profesjonalny zespół doradców udzieli pomocy na poziomie przygotowania wniosku i przeprowadzenia wszelkich urzędowych wymogów, również podejmie się monitorowania kolejnych etapów. W zespole firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują doświadczeni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może oczekiwać skrupulatnej analizy procesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Profesjonaliści mający wyśmienite kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Pomogą przy określeniu kwalifikowalności wydatków i precyzyjnego wskazania końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem w trakcie spełnienia wskazanych w instrukcji wytycznych, ale nade wszystko gwarancją sukcesu w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

logo 02

Redakcja:

ul. Bursztynowa 31, Lublin

Email:

Csowo@sitte.pl

Tel:

+48 606 281 023